Εύκαμπτοι Αεραγωγοί Αλουμινίου Μονωμένοι μη συμπτυσσόμενοι

  • Κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια και κλιματισμό.

Περιγραφή

  • Θερμοκρασία πετροβάμβακα από -30οC έως 600°C.
  • Θερμοκρασία αλουμινίου από -30οC έως 250°C.
  • Πάχος μόνωσης 3cm.
  • Διατίθενται σε μήκος 3 μέτρων.
  • Διαθέσιμες εσωτερικές διατομές από 63mm έως 250mm.