Ντάμπερ Βαρύτητας

  • Τοποθετείτε σε ορθογωνικό αεραγωγό για απόρριψη του αέρα λόγω υπερπίεσης.

Περιγραφή

  • Πτερύγια από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
  • Πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
  • Τα πτερύγια φέρουν κατά μήκος πλαστικά παρεμβύσματα για μείωση του θορύβου κατά το κλείσιμο.
  • Αν το ντάμπερ έχει 3 ή περισσότερα πτερύγια τότε αυτά είναι γεφυρωμένα για ποιο ομαλή λειτουργία.
  • Τα πτερύγια είναι παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση.