Απλές & Θερμαινόμενες Αεροκουρτίνες Νερού Βιομηχανικού τύπου

  • Μέγιστο ύψος πόρτας 8m.
Κατηγορία:

Περιγραφή

  • Μέγιστο πλάτος ανοίγματος 1m.
  • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασίας.
  • Η θέση του μοτέρ είναι στο κέντρο.
  • Φτερωτή καθέτου ροής διαμέτρου 180mm.
  • Δυνατότητα σύνδεσης με διακόπτη πόρτας.
  • Μοτέρ με προστασία ΙΡ 65.
  • Χειρισμός με ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο (IR).
  • 1 ταχύτητα.
  • 1/2’’ σύνδεσμος παροχής νερού.