Γραμμικό Στόμιο

Γραμμικό στόμιο ελαφρού τύπου, προσαγωγής ή απαγωγής, τοίχου, από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Τα πτερύγια του στομίου είναι σταθερά και τοποθετούνται με βήμα 12mm.
Τα πτερύγια είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε ο αέρας να βγαίνει κάθετα από την επιφάνεια του στομίου ή με γωνία 15ο.
Είναι δυνατή η ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL.
Τα πτερύγια είναι παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση.
Με ντάμπερ από αλουμίνιο με ταυτόχρονα, αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια.
Επισκέψιμο με φίλτρο αέρα.
Με μία σειρά κάθετα ρυθμιζόμενα πτερύγια από αλουμίνιο στο πίσω μέρος του στομίου.
Για τοποθέτηση απ’ ευθείας σε κυκλικό αεραγωγό. Με πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
*Το κυκλικό στόμιο κατασκευάζεται σε συγκεκριμένες διαστάσεις