Αεραγωγοί Γαλβανιζέ Ορθογωνικής Διατομής

  • Κατασκευάζονται σε όλες τις επιθυμητές διαστάσεις μαζί με τα εξαρτήματα τους όπως γωνίες συστολές, ταφ κτλ.

Περιγραφή

  • Δυνατότητα επιλογής σύνδεσης είτε με συρτάρι είτε με προφίλ για ευκολία στην ένωση.
  • Για ευκολία στην μεταφορά οι αεραγωγοί μπορούν να κατασκευαστούν «ανοιχτοί» και να γίνει η εύκολα η συνομολόγηση τους στο έργο.
  • Κατόπιν ζήτησης κατασκευάζονται και μονωμένοι αεραγωγοί διπλού τοιχώματος γαλβανιζέ.