Ντάμπερ Ορθογωνικής Διατομής

 • Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της παροχής του αέρα για τοποθέτηση σε ορθογωνικό αεραγωγό.

Περιγραφή

 • Πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
 • Αεροδυναμικά πτερύγια από αλουμίνιο περιστρεφόμενα αντίθετα ταυτόχρονα από δύο πλαστικούς οδοντωτούς τροχούς το καθένα για ποιο ομαλή λειτουργία.
 • Οι οδοντωτοί τροχοί βρίσκονται στο εσωτερικό του διαφράγματος για να μην ρυπαίνονται.
 • Τα πτερύγια κατά μήκος, στα άκρα τους, διαθέτουν πλαστικά παρεμβύσματα για καλύτερη στεγανότητα.
 • Η ρύθμιση της γωνίας των πτερυγίων γίνεται χειροκίνητα.
 • Διαρροή αέρα όταν είναι κλειστό: CLASS 2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1751:1998.
 • Είναι δυνατή, με τα κατάλληλα εξαρτήματα, η σύνδεση δύο διαφραγμάτων μεταξύ τους ώστε το ένα να παίρνει κίνηση από το άλλο (ομόρροπα ή αντίρροπα).
 • Τα πτερύγια είναι παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση.
 • Με ρύθμιση μέσω ηλεκτροκινητήρα on/off 220V
 • Με ρύθμιση μέσω ηλεκτροκινητήρα αναλογικού 24V.