Ντάμπερ Ορθογωνικής Διατομής

  • Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της παροχής του αέρα για τοποθέτηση σε ορθογωνικό αεραγωγό.

Περιγραφή

  • Πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
  • Αεροδυναμικά πτερύγια από αλουμίνιο περιστρεφόμενα αντίθετα ταυτόχρονα από δύο πλαστικούς οδοντωτούς τροχούς το καθένα για ποιο ομαλή λειτουργία.
  • Οι οδοντωτοί τροχοί βρίσκονται στο εσωτερικό του διαφράγματος για να μην ρυπαίνονται.
  • Τα πτερύγια κατά μήκος, στα άκρα τους, διαθέτουν πλαστικά παρεμβύσματα για καλύτερη στεγανότητα.
  • Η ρύθμιση της γωνίας των πτερυγίων γίνεται χειροκίνητα.
  • Διαρροή αέρα όταν είναι κλειστό: CLASS 2 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1751:1998.
  • Είναι δυνατή, με τα κατάλληλα εξαρτήματα, η σύνδεση δύο διαφραγμάτων μεταξύ τους ώστε το ένα να παίρνει κίνηση από το άλλο (ομόρροπα ή αντίρροπα).
  • Τα πτερύγια είναι παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση.
  • Με ρύθμιση μέσω ηλεκτροκινητήρα on/off 220V
  • Με ρύθμιση μέσω ηλεκτροκινητήρα αναλογικού 24V.