Θερμαινόμενες Αεροκουρτίνες με Στοιχείο Νερού τύπου Κασέτα σειράς RSWH

  • Αεροκουρτίνες εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Μέγιστο ύψος πόρτας 3m.
Κατηγορία:

Περιγραφή

  • Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασίας.
  • Χειρισμός με ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο (I.R).
  • Τάση λειτουργίας 230V/50Hz.
  • 3/4’’ σύνδεσμος παροχής νερού.
  • Διαχείριση μικροκλίματος.
  • Μέγιστο πλάτος ανοίγματος 2m.
  • Κατόπιν ζήτησης: θερμοστάτης και διακόπτης πόρτας.