Αεραγωγοί Ελικοειδούς Ραφής Ανοξείδωτοι

  • Οι αεραγωγοί διατίθενται σε τεμάχια μήκους 1, 2 και 3 μέτρων.

Περιγραφή

  • Διαθέσιμα όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα όπως: γωνίες 90° και 45°, τάφ, στηρίγματα τοίχου, καπέλα κλπ
  • Διαθέσιμες διατομές από 100mm έως Φ1250mm.
  • Κατόπιν ζήτησης διατίθενται και με μόνωση στις ραφές (NBR), που εξασφαλίζει πλήρη στεγανοποίηση έναντι μαγειρικών λιπών, λαδιών σε κουζίνες και βιομηχανίες.
  • Θερμοκρασία λειτουργίας έως και 400οC και τήξεως 1450οC.